Immunodeficiëntie stoornissen

Immunodeficiëntie stoornissen ontstaan wanneer één of meer componenten van je immuunsysteem ontbreken of wanneer het systeem niet naar behoren functioneert. Gebreken aan het immuunsysteem kunnen aangeboren of verworven zijn. Hoe dan ook, met problemen aan het...

Opbouw en organisatie van het immuunsysteem

De aanmaak van lymfocyten vindt plaats in de primaire lymfoïde organen: het beenmerg en de thymus. In het beenmerg bevinden zich de pluripotente stamcellen. Uit deze cellen ontstaan gecommitteerde (lymfoïde) stamcellen, die kunnen differentiëren tot ofwel...

Initiatie van de immuunrespons

Zoals hierboven uiteengezet zijn er voor de mens als ‘good, bad and ugly’ te beschouwen micro-organismen. De afweer wordt niet bij ieder contact met een micro-organisme geactiveerd; alleen wanneer er gevaar zou kunnen ontstaan dient gereageerd te worden. Activatie van...

Virussen, bacteriën, schimmels en parasieten

De mens leeft in een wereld omringd door micro-organismen: virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. Schadelijke ziekteverwekkers zijn micro-organismen die ook in personen met een intacte afweer kunnen leiden tot ziekte en dood, zoals bij voorbeeld tetanus en...

Niet-specifieke immuniteit,

Niet-specifieke of aangeboren immuniteit reageert op het binnendringen van een micro-organisme in een tijdsbestek van minuten tot uren. Tot de cellen van de niet-specifieke immuniteit behoren o.a. granulocyten, monocyten, macrofagen, DC’s en NK-cellen. Neutrofiele...

Specifieke immuniteit

Specifieke immuniteit komt trager op gang na een eerste contact met een micro-organisme (in een tijdsbestek van dagen, weken). Herhaald contact met hetzelfde pathogeen leidt echter tot een sneller antwoord, dat bovendien heviger is. De specifieke immuniteit wordt...